top of page
Kids Blowing Bubbles

Acerca de

HUMANITARNI ONLINE QA KURSEVI

QA Automatizacija - Java | Selenium ( Završen 2022)

Predavač: Aleksandar Stojanović

50 polaznika

Prikupljeno približno 5000€ 

QA Automatizacija - NodeJS | Cypress ( U toku )

Predavač: Aleksandar Stojanović

90 polaznika

Prikupljeno približno 13500€ 

QA Automatizacija - Postman API ( U planu za 2023 )

Predavač: Aleksandar Stojanović

QA Automatizacija - Manuelno Testiranje ( U planu za 2023 )

Predavač: Aleksandar Stojanović

Za više informacija o predstojećim humanitarnim kursevima možete nas kontaktirati ovde.

bottom of page