top of page
Kurs još nema formiranu grupu. Kontaktirajte nas za više informacija.

Dostupno Online

Java | Selenium

Automatizacija Web Aplikacija uz Javu i Selenium. Za početnike i napredne korisnike!


Detaljnije o kursu

OPIS: Tokom ovog kursa naučićete sve što Vam je potrebno da započnete karijeru u IT industriji kao FE* QA Automation Tester. Učićete o objektno orijentisanom programiranju, web automatizaciji uz Selenium i o popularnim alatima i radnim okvirima za automatizaciju. Automatizovaćete prave web aplikacije, online prodavnice, kladionice, igrice i druge. Napravićete sopstveni test automation framework i projekat koji možete koristiti za potrebe automatizacije bilo kog projekta/aplikacije. Stečeno znanje ćete lako moći da iskoristite za učenje drugih programskih jezika i alata za automatizaciju. *FE(front end) podrazumeva UI(user interface) automatizaciju. PLAN I PROGRAM: - Uvod u kurs, instalacije i podešavanja, upoznavanje sa IntelliJ IDEA editorom. - Promenljive i tipovi podataka. - Objektno orijentisano programiranje (OOP) i nasledjivanje. - Objektno orijentisano programiranje (OOP), enkapsulacija i polimorfizam. - Kontrola toka programa. - Strukture podataka. - HTML i CSS, CSS selektori i XPATH. - Selenium Web Driver i Chromedriver (Firefox,Edge,Opera idr.) - Selenium Web Driver komande. - TestNG Test Framework - Parametrizacija i paralelizacija testova. - Allure Test izveštaji. - BDD i Cucumber Test Framework. - Arhitektura projekta i Page Object Model (POM). - Verzioniranje koda uz Git i GitHub. - Komande za pokretanje testova iz terminala. - Integracija sa CI/CD alatom Jenkins. MATERIJALI: - Primeri sa časova na GitHub-u, Google Drive-u. - PDF slajdovi. - Završni projekat na GitHub-u. ISHOD: Po završetku kursa radićete završni Teorijski i Praktični Test. Vaš projekat će biti sačuvan na GitHub-u i moći ćete da ga prezentujete prilikom apliciranja za posao kao Vaš samostalni projekat. PREDVIĐENO TRAJANJE: - 18 termina po 90min. CENA: - 630€ DODATNE INFORMACIJE: - Časovi su grupni i odvijaju se online preko Zoom-a. - Link za pristup času će biti poslat na vašu email adresu nakon zakazivanja časa. - Kurs je moguće isplatiti i u celosti pri čemu ostvarujete popust od 10%. - Instrukcije za uplatu će biti poslate na vašu email adresu nakon zakazivanja časa.

  • 35 euros

Kontakt

  • Beograd, Serbia

    +381645980146

    kontakt@qakursevionline.com

bottom of page