top of page

Dostupno Online

Manuelno Testiranje

Naučite sve o manuelnom testiranju mobilnih, desktop i web aplikacija! (UI i API testiranje)


Detaljnije o kursu

OPIS: Tokom ovog kursa naučićete sve što Vam je potrebno da započnete karijeru u IT industriji kao Full Stack* Manual QA Tester. Učićete o različitim tehnikama i nivoima testiranja različitih tipova i delova aplikacija. Učićete o životnom ciklusu softvera i ulozi testiranja u razvoju softvera. Radićete sa popularnim alatima za menadžment projekata, test menadžment alatima, i drugim korisnim alatima. Pronalazićete i prijavljivati defekte, izvršavati testove, kreirati test izveštaje. Kreiraćete Vaš lični test projekat sa pratećom dokumentacijom, test planom, strategijom i testovima. Pripremićete se za intervju i dodaćete Vaš završni projekat u CV. *Full Stack podrazumeva znanje Front End (FE) i Back End (BE) tehnologija i testiranja istih. FE se odnosi na korisnički interfejs (UI), BE na procese koji se dešavaju u pozadini (API i drugi). PLAN I PROGRAM: Osnovni Nivo (12 termina) - Uvod u testiranje softvera. - Agile SCRUM i KANBAN. - Tipovi testiranja i faze STLC. - Analiza zahteva, planiranje testiranja. - Test dizajn tehnike i kreiranje testova. - Izvršavanje testova i test izveštaji. - Završne aktivnosti, testiranje puštanja nove verzije softvera u rad. - UI testiranje Web, Desktop i Mobilnih aplikacija. - HTML, CSS, XML, JSON. - API testiranje. - JIRA i QASE. - Logički zadaci, praktični zadaci, priprema za intervju. Napredni nivo (12 + 6 termina) - Osnovni nivo (12 termina). - API Testiranje i Postman. - Baze podataka i SQL. - Browser Stack (cross browser i device testing). - VM Virtual Box (cross OS testing). - Automatsko testiranje. - ISTQB sertifikacija. MATERIJALI: - Primeri sa predavanja na GitHub-u, Google Drive-u. - PDF slajdovi. - Završni projekat na GitHub-u. ISHOD: Po završetku kursa radićete završni Teorijski i Praktični test. Vaš projekat će biti sačuvan na GitHub-u i moći ćete da ga prezentujete prilikom apliciranja za posao kao Vaš samostalni projekat. PREDVIĐENO TRAJANJE: - Osnovni nivo: 12 termina po 90min. - Napredni nivo: 18 termina po 90min. CENA: - 30€ po terminu. - Osnovni nivo: 360€ - Napredni nivo: 540€ DODATNE INFORMACIJE: - Časovi su individualni i odvijaju se online preko Zoom-a. - Link za pristup času će biti poslat na Vašu email adresu nakon zakazivanja časa. - Kurs je moguće isplatiti i u celosti pri čemu ostvarujete popust od 10%. - Instrukcije za uplatu će biti poslate na Vašu email adresu nakon zakazivanja časa.

  • 30 euros

Kontakt

  • Beograd, Serbia

    +381645980146

    kontakt@qakursevionline.com

bottom of page