top of page

Acerca de

ŠTA JE TO QA?

(Quality Assurance)

Uverenje o kvalitetu (Quality Assurance) je termin koji se koristi da opiše sistematske napore preduzete da bi se osiguralo da proizvod koji se isporučuje kupcu ispunjava ugovorne performanse, dizajn, pouzdanost i očekivanja tog kupca.

Osnovna svrha uverenja kvaliteta je da spreči greške i nedostatke u razvoju i proizvodnji kako proizvedenih proizvoda, tako i isporučenih usluga.

ŠTA TO RADE
QA SOFTWARE TESTERI?

(Quality Assurance Tester)

Oni testiraju i procenjuju nove i postojeće programe kako bi identifikovali i pomogli u uklanjanju grešaka i drugih problema sa korisničkim iskustvom.

Oni takodje blisko saradjuju sa programerima kako bi poboljšali funkcionalnost, efektivnost i produktivnost tima, kao i kvalitet proizvoda.

ŠTA JE TO
MANUELNO TESTIRANJE?

(Quality Assurance Manual Tester)

Manuelno (Ručno) testiranje, kao što termin sugeriše, odnosi se na proces testiranja u kojem QA Tester ručno testira softversku aplikaciju kako bi identifikovao greške.

Manual QA je potreban kako bih analizirao performanse web ili mobilne aplikacije iz perspektive krajnjeg korisnika.

ŠTA JE TO
AUTOMATSKO TESTIRANJE?

(Quality Assurance Automation Tester)

Automatsko testiranje je tehnika testiranja softvera koja se izvodi korišćenjem specijalnih softverskih alata za automatizovano testiranje.

Test automatizacija je praksa automatskog pokretanja testova, upravljanja test podacima i korišćenja rezultata za poboljšanje kvaliteta softvera.

ZAŠTO JE QA
ZANIMANJE ZA TEBE?

(Quality Assurance Manual/Automation Engineer)

  • Izazovno je - Testiranje nije lako, stalno postoje zagonetke i problemi za rešavanje. Posao će vam verovatno doneti nešto novo svaki dan.

  • Važno je - Bez nekoga ko bi pronašao greškepre nego što se softver isporuči, mnoga preduzeća bi patila od loše repoutacije i nelojalne baze kupaca.

  • Kreativno je - Potrebno je malo detektivskog rada. Vi ste taj koji mora da bude kreativan kada razmišlja o mestima gde mogu postojati nedoslednosti.

  • Vođeno je podacima - Jedna od najboljih stvari u karijeri testiranja softvera je ta što je podjednako tehnička koliko i kreativna. Iako većina testera treba da ima osnovu za razvoj i kodiranje kao osnovu, oni takodje analiziraju svakodnevne podatke i trendove proizvoda.

  • Neprestano se uči - Osim toga, Vaš rad nikada neće stagnirati, jer ćete stalno rasti i poboljšavati svoju praksu.

  • Zabavno je - Može biti zaista zabvavno pronaći grešku za koju niko nije mislio da postoji u softveru za koji su svi mislili da radi savršeno.

  • Traži se - Ako želite da napredujete i da imate visoko plaćenu karijeru, QA je pravi put. Kao tester softvera uvek ćete biti potrebni.

  • Postoji mnogo puteva - Svakoj kompaniji koja koristi softver potrebni su testeri softvera, što će reći, skoro svima su potrebni testeri softvera. Izaberite kompaniju u Vašem domenu interesovanja.

  • Imaćete veliku podršku zajednice - Testeri su čvrsto povezana grupa gde jedni drugima čuvaju leđa i uvek uživaju u diskusiji o najboljim praksama i temama u trendu i industriji.

bottom of page